Misyon

 

KALİTE POLİTİKASI

Müşterilerimizi memnun etmek en önemli işimizdir.

Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimizin istediği özelliklere sahip olmasını, uygun maliyetli olmasını ve zamanında teslimatını sağlayarak müşterilerimizi memnun etmek en önemli amacımızdır.

Müşterilerimiz işlerimizin odağıdır.

İşlerimizi her zaman müşterilerimizin beklentilerine uygun olarak onların istediği tarzda yaparız.

Sürekli iyileştirme başarımızın temelidir.

Yaptığımız her işin daha iyisini yapmayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla tüm süreçlerimizi yasalara uygun bir şekilde iyileştirmek için sürekli çalışırız.

Takım çalışması bizim yaşam tarzımızdır.

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve ilişki içerisinde bulunduğumuz diğer kuruluşlarla birlikte bir aileyiz. Birbirimize değer verir, güvenir, saygı duyar, hedeflerimize ulaşabilmek için  uyum içinde çalışarak birbirimize fayda sağlar ve birlikte büyürüz.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre Yasa ve Yönetmeliklerine Uyum ve Sürdürülebilirlik

Faaliyetlerimizin her aşamasında çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamak.

Çevre amaç ve hedeflerimizi belirleyip takip ederek sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak.

Çevre Kirliliğinin Önlenmesi

Çevre kirliliğini kaynağında önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Kaynakların Etkin Kullanımı

Elektrik, doğalgaz, su ve hammadde gibi kaynakların daha az kullanılmasını sağlamak.

Atıkların Yönetimi

Oluşması önlenemeyen atıklarımızı azaltmak veya geri kazanılmasını sağlamak.

Geri kazanılamayan atıklarımızın çevreye olan olumsuz etkisini azaltmak.

Eğitim ve İletişim

Tüm takım üyelerimizin çevre bilincini arttırıcı eğitimler ve çalışmalar yapmak.

Çevre alanında yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak ve onları bilinçlendirmek.

Teknoloji

Yeni gelişmeleri takip ederek ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye daha az zarar veren teknolojiler kullanmak.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Risklerin Yönetilmesi

Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa ve Yönetmeliklerine Uyum ve Sürdürülebilirlik

Faaliyetlerimizin her aşamasında yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak.

İş sağlığı ve güvenliği amaç ve hedeflerimizi belirleyip takip ederek sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak.

İş Kazalarının Önlenmesi

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek ve gerekli önlemleri alarak iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek.

Eğitim ve İletişim

Tüm takım üyelerimizin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlenmek.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak ve onları bilinçlendirmek.

Teknoloji

Yeni gelişmeleri takip ederek ticari olanakların elverdiği ölçüde iş güvenliği açısından ergonomik, güvenilir ve insan sağlığına zarar vermeyen teknolojiler kullanmak.

 

 

Telateks olarak bu temel ilkelerimizin tüm takım üyelerimize yayılımını sağlar ve bir yaşam tarzı haline getiririz.